Värderad riktning

Värderad riktning

A lack of direction and meaning can leave you empty.

Benjamin Stone

En värderad riktning är ett begrepp som används flitigt i Acceptance and commitment therapy (ACT) som räknas som en av de modernare skolorna inom KBT-paraplyet.  

Begreppet värderad riktning syftar till att formulera sina grundläggande värderingar och utifrån dessa skapa en riktning. Det man tycker är viktigt i livet att sträva efter: t ex att vara en bra partner, utveckla sig i sin karriär eller att ta hand om sig själv. Värderad riktning är alltså inte en slutdestination, utan en riktning, likt ett väderstreck i en kompass. Man följer den men det är inget man någonsin kommer bli “färdig” med.

När vi kan formulera vår värderade riktning inom olika områden, kan vi veta var vi vill och sätta upp delmål ditåt. Syftet med en värderad riktning är att skapa agens; en känsla av att man kan påverka sitt liv. Tidigare kanske man mest hade diffusa tankar på att inte må dåligt eller sluta vara nere eller orolig. Såklart är det normalt att inte vilja må dåligt, men det blir en slags o-mål eller icke-mål. Typ att man formulerar vad som inte är ens värderade riktning. En följdfråga skulle vara vad man skulle vilja göra ifall man inte mådde så dåligt, eller vad som skulle göra att man kände glädje, energi och motivation.

Att arbeta utifrån “o-mål” är inte konstruktivt, utan vi behöver en tydlig riktning efter något vi vill uppnå. Här kommer värderad riktning in. 

Läs gärna mer på sidorna på arbetsblad om värderad riktning!

Läs gärna mer på att sätta mål!