Vanliga frågor och information

Allmänt

Akuta besvär

Region Skåne har en akutverksamhet för brådskande psykiska besvär. Läs mer här!

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning Lund: 046 17 41 00

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning Malmö: 040 33 80 00

Vid livshotande besvär ring 112.

Primärvård

Primärvård är den vårdnivå som ligger närmast för de flesta. Ofta vänder man sig till en vårdcentral och får där träffa en läkare som gör bedömningen att kontakt med psykolog bör tas. Remiss går då till WiseLiving där jag arbetar och vi kontaktar dig.

Vårdval Psykoterapi och Hälsoval Skåne

…heter formerna där man kan välja behandlare för psykoterapi. Man kan behandlas genom KBT, Psykodynamisk terapi (PDT) eller Interpersonell terapi (IPT) utifrån lång eller kort tidsformat. Din läkare bedömer vilken inriktning som passar.

Läs mer och sök mottagningar via
1177

Vanliga frågor

Vad kostar det?

Om du har fått remiss från läkare på din vårdcentral till mig på WiseLiving, kostar varje besök 200kr. Du kan i nuläget betala kontant eller med Swish, inom snart även med kortbetalning på hemsidan. Betalningar görs på plats. Som klient via försäkringsbolag gäller andra villkor.

Om du har remiss från läkare på din vårdcentral, inom Region Skåne läggs vårdavgiften till på ditt högkostnadskort. Fri- och högkostnadskort för Region Skåne är giltiga om ovan uppfyllts. 

Vad är KBT?

Läs mer om KBT här! 

Vad gäller vid återbud, avbokningar och uteblivna besök?

Återbud och avbokningar måste göras senast 24 timmar före avtalad tid, annars debiteras du för samtalet. Man kan avboka via tidbokningssystemet om man är i god tid, annars via sms till mig. 

Uteblivet besök kan debiteras 400kr. Detta gäller även om du har frikort. Detta är enligt Region Skånes riktlinjer och ramar, dvs. jag som behandlare sätter inte dessa ramar.

Hur hanteras personuppgifter?

Jag använder Kaddios journal- och bokningssytem, läs mer här!

Lär mer om hur WiseLiving hanterar personuppgifter här!

Hur kontaktar jag dig?

Har du en klientprofil kan du via Kaddio  kommunicera på ett säkert sätt med mig. Du kan även nå mig på genom formuläret nedan! Avbokningar kan göras via sms, men gärna via Kaddio också. Fungerar det inte att logga in på Kaddio, skicka ett sms till mig så ordnar jag det!

Då jag har samtal under dagarna kan jag ha svårt att kunna svara på telefonsamtal och lyssna av telefonsvarare, skicka gärna ett email/sms istället.

Kan du sjukskriva och skriva ut medicin?

Nej, leg. psykologer kan inte göra det. Det är endast läkare som kan sjukskriva.

Vad betyder KBT, KBT Lång och KBT Kort?

KBT Lång heter numer bara KBT. Din läkare bedömer vilket tidsformat som passar bäst KBT Lång är upp till 25 samtal och KBT kort är ca 10 samtal. Hur lång samtalskontakten blir kommer man överens om utifrån behov och förutsättningar. De två första samtalen ses som bedömning, varefter man påbörjar själva behandlingen. Saknas motivation eller beredskap i dåläget är det viktigt att lyfta det då, eftersom det inte går att byta behandling mitt i, då remissen blir “låst”.

Hur långa är samtalen?

Ett tillfälle KBT är upp till 45 min.

Om jag vill byta?

De två första samtalen ser jag som del av den initiala bedömningen, varefter man påbörjar själva behandlingen.

Saknas motivation eller beredskap i dåläget är det viktigt att lyfta det då, eftersom det inte går att byta behandling mitt i, då remissen blir “låst”.

Det kan vara att du tror en annan behandlingsmetod fungerar bättre, och då behöver du meddela snarast i början av samtalskontakten.

Har du en fråga?

Emaila mig!

11 + 7 =