Om mig

Om mig

Tore Berggren

Leg. psykolog

Merparten av mitt yrkesliv har jag arbetat med besvär som ligger under primär- eller företagshälsovård. Dvs. lätta och medelsvåra depressions- och ångestbesvär, stress och utmattning, sömnsvårigheter, kriser med mera.

Min psykologutbildning gjorde jag på Linköpings Universitet. Min handledare i den kliniska utbildningen var Olle Wadström som hjälpt beteendeterapi få starkt fäste i Sverige, skrivit flertal böcker inom området och är medgrundare av PsykologPartners.

2014 publicerade vi vår artikel How much therapy is enough? i den amerikanska forskningstidsskriften Psychotherapy. 

Utöver mitt yrke som psykolog arbetar jag en del som volontär med flyktingar och till personer med autism.

 

Mitt förhållningssätt i KBT

Jag har ett pragmatiskt förhållningssätt i KBT; använd det som fungerar! I så stor utsträckning som möjligt vill jag strukturera samtalskontakten; formulera vart man är på väg (värderad riktning), delmål, någon form av registrering (t ex en dagbok eller aktivitets- och stämningsschema) och utvärdera under tiden. Givetvis anpassas grad av struktur till individens behov. Ibland kanske en mer stödjande kontakt behövs snarare än förändringsarbete. 

I så stor utsträckning som möjligt vill jag även använda hjälpmedel för att öka chanserna till ett positivt utfall. Digitalt stöd finns såsom digitalt journal- och bokningssystem för att ge klienten så stor frihet som möjligt för tidsbokning. Även tips på nyttiga appar och onlineresurser finns att hitta på hemsidan. Hjälpmedel kan även handla om böcker eller var man hittar andra människor med liknande frågor.