Föreningar och förbund

Föreningar

“Alone we can do so little; together we can do so much”

 

 

Hellen Keller

Här hittar du föreningar och förbund som har inriktat sig på olika områden. Det kan handla om ADHD, Autism, kriser och sorg, ångest eller depression. Det finns även för att främja psykisk hälsa i allmänhet. 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

RSMH, stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa. Vi är en ideell organisation och våra medlemmar har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete. 

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom.

Habilitering och autismforum

Autismforum är en webbplats om diagnoserna inom autismspektrumet. Här kan du läsa om diagnoserna och de vanligaste behoven och insatserna. 

Autism & Asperger förbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism. 

Ångestförbundet

Vi ger stöd till dig med ångest och till dina närstående, samt verkar för era intressen i samhället. 

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Riksförbundet Balans

För anhöriga och dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder. 

Nationell samverkan för Psykisk hälsa

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Ångestförbundet

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES, Vär till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

Vi som mist någon mitt i livet

VIMIL är till för oss som drabbats av sorg. VIMIL är ett nätverk för oss som mist någon mitt i livet.

Föreningen Vi som förlorat barn

VSFB är i första hand tänkt som ett stöd för föräldrar i sorg men vi strävar även efter att kunna finnas till för syskon och övriga anhöriga. 

Al-Anon & Alateen

Al-Anon har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till alkoholister.

Anonyma Alkoholister (AA)

Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. 

Spelberoendes Riksförbund

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.

Anonyma Narkomaner

NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. VSFB är i första hand tänkt som ett stöd för föräldrar i sorg men vi strävar även efter att kunna finnas till för syskon och övriga anhöriga.

Spelberoendegruppen

Vi är en ideell riksorganisation som finns till för att hjälpa spelberoende och anhöriga.