Böcker

Böcker

“Reading is a conversation. All books talk. But a good book listens as well”

Mark haddon

 

Sidan är just nu under bearbetning, länkar funkar inte i nuläget.

Sidan är uppdelad efter områden av besvär och åtgärder. Böckerna har plockats fram genom rekommendationer från kollegor, psykologiforum och egna erfarenheter. En riktlinje har varit att det ska vara för klienter att kunna använda för att förbättra sitt mående, varav flertalet självhjälpsböcker. En bra bok kan även fungera som en gemensam plattform att stå på i en behandling.

Nedstämdhet och depression

Majoriteten av böckerna nedan riktar in sig på beteendeaktivering och den passivitet, isolering och inlärda hjälplöshet som finns i depression.

Handbok för oglada

Lars Ström, Per Carlbring

Boken går igenom grundläggande delar av vad som får oss att må bättre; alltifrån mat, fysisk träning och sociala relationer. Kan kännas lite off topic ifall man har en pågående depression och Omega-3 inte är där man vill börja. Dock är de flesta råd från boken förankrade i studier, så man borde testa i alla fall! 

Läs mer...

Ut ur depression och nedstämdhet

Gerhard Andersson

Plus
Enkel självhjälpsbok som går igenom grundkoncepten på KBT och depression.  Utformad utifrån studie om behandling för depression.

Minus
Kan ibland kännas som att bara gör mer aktiviteter, men så är egentligen inte tanken, då skulle man redan gjort det.. Istället, bryt ner i utförbara delar och gå steg för steg mot en högre aktivitetsnivå! 

Läs mer...

Ta makten över depressionen

Michael Addis, Christopher Martell

Plus
En av de mest beforskade manualer i Beteendeaktivering.

Rödråd tråd i teori – beteendeförändring!

Minus
Onödigt dyr.
Omständlig och övningarna känns fragmenterade utan riktig koppling en helhet. Ingen går runt med 15 st olika övningar i bakfickan. Bättre med en app eller kalender att arbeta utifrån. Ut ur depression och nedstämdhet är mer lättillgänglig och har samma syfte.

Läs mer...

Olika typer av ångest

…kan vara fobier, generaliserad ångest, panikångest, social ångest med mera.

Social ångest

Anna Kåver

Social ångest är ett av de vanligaste ångestsyndromen, och kallades tidigare social fobi. Flera av Kåvers böcker ska ses som generella beskrivningar av koncept, och kan kännas lite abstrakta.

Läs mer...

Social fobi

Furmark

På rekommendation.

Plus
Sedan boken gavs ut har cirka 15 studier från oberoende forskargrupper i världen publicerats. Utformad utifrån forskningsstudie gjord med metoden.

Läs mer...

Sluta älta och grubbla

Olle Wadström

Plus
Rättfram och tydliga koncept från beteendeterapi.

Läs mer...

Oro – att leva med tillvarons ovisshet

Anna Kåver

Flera av Kåvers böcker ska ses som generella beskrivningar av koncept, och kan kännas lite abstrakta.

 

Läs mer...

Tvångssyndrom

Olle Wadström

Utifrån ett beteendeterapeutiskt perspektiv.

Läs mer...

Fri från tvång

Asplund och Rosengren

Används på tvångsmottagningar som material för behandling.

Läs mer...

Fri från oro, ångest och fobier

Maria Farm

Plus
Tydlig förankring i KBT.

Grundkoncept i KBT.

 

Minus
Kan kännas som boken gapar över lite väl mycket; oro, ångest och fobier är ett stort område. Blir ganska splittrad bok.

Läs mer...

Tänk om jag är sjuk!

Hedman m.fl

På rekommendation.

Hälsoångest (att oroa sig om sin hälsa och sjukdomar) utifrån kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv.

Självhjälpsmanual.

Läs mer...

Acceptans och mindfulness

….

Mindfulness i vardagen

Ola Schenström

Plus
En första inblick i mindfulness..

Ljudövningar medföljer på CD.

Minus

Enklare bok som introduktion. Vill man ha mer ingående välja, den av Kabat-Zinn.

Läs mer...

Mindfulness : en väg ur nedstämdhet

Williams, Kabat-Zinn, Segal, Teasdale

Plus
Inte lika enkel som Schenströms bok, men något i mitten.

Ljudövningar medföljer på CD.

Mer beforskad än Schenströms bok (även om de är snarlika).

Minus

Riktar sig mot depression och bygger på studier på det, även om man kan använda boken annars också.

Läs mer...

Hantera din stress

Giorgio Grossi

Grossi är forskningsansvarig på Stressmottagningen i Stockholm och har inblick i fenomenet stress.

Ett steg-för-steg-program i KBT att följa.

Generellt om stress.

Läs mer...

Vägen ur utmattningssyndrom

Giorgio Grossi

På rekommendation.

Grossi är forskningsansvarig på Stressmottagningen i Stockholm och har inblick i fenomenet stress.

Fokus på utmattning.

Läs mer...

För bättre sömn

….

Sömn : sov bättre med kognitiv beteendeterapi

Marie Söderström

Plus
Tar upp flera olika aspekter, t ex sömnmedicin och biologi.

Läs mer...

Sov gott! Råd och tekniker från KBT.

Susanna Jernelöv

På rekommendation.

Läs mer...

Relationer och känslor överlag

….

Tillsammans – om medkänsla och bekräftelse

Kåver och Nilsonne

Återigen, kan Kåvers böcker vara mer generella beskrivningar än konkreta behandlingmodeller. 

Läs mer...

Himmel, helvete och allt däremellan – om känslor

Anna Kåver

Bra introduktion kring känslor men går inte in på djupet särskilt mycket. Flera av Kåvers böcker ska ses som generella beskrivningar av koncept, och kan kännas lite abstrakta.

Läs mer...

Alkohol och droger

För mycket för ofta 

Hammarberg och Romberg

En självhjälpsbok om alkohol. 

Läs mer...