Tore Berggren

Leg. psykolog, Wiseliving

 

OBS!
Verksamheten är inte längre aktiv, utan vilande/passiv tillsvidare. Jag tar inte emot remisser och har begränsade möjligheter svara på email och telefon.