Tore Berggren

Leg. psykolog, WiseLiving

Kaddio journal- och bokningssystem kan du själv hantera bokningar utifrån behov och säkert kommunicera med mig. Det är även möjligt att boka kvällstider och söndagar. Man ska ha haft kontakt med WiseLiving eller mig innan första besöket bokas. 

Leg. psykolog

Om hemsidan

Hemsidan är under konstruktion och en del text behöver korrigeras. Det går bra att fortsätta men med det i åtanke!

Syftet med hemsidan är att underlätta behandling och skapa de bästa förutsättningarna för en framgångsrik samtalskontakt.

KBT, Resurser och Psykisk hälsa.

KBT beskriver behandlingens olika komponenter. Resurser där man kan hitta stöd för bättre mående . Psykisk hälsa för beskrivning av olika typer besvär.

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT). Metoden är vetenskapligt beforskad och förankrad i Socialstyrelsens riktlinjer.

Resurser

Här kan man hitta hjälpmedel såsom appar, böcker, onlineresuser, föreningar med mera!

Psykisk hälsa

Beskriver av vanliga besvär såsom nedstämdhet, stress, oro och ångest samt psykiska välbefinnande.

Övrig information

Läs om mig, min syn på KBT, vanliga frågor och kontaktinformation.

Om mig

Merparten av mitt yrkesliv har jag arbetat med besvär som ligger under primär- eller företagshälsovård. 

Läs mer...

Vanliga frågor

En samtalskontakt med en psykolog kan vara något nytt för de flesta. Här har jag samlat några av de vanligaste frågor som kan dyka upp!

Läs mer...

Kontakt

OBS! Avbokningar sker genom Kaddio! Kontaktinformation och besökadresser, då jag arbetar både i Lund och Malmö.

Läs mer...

Har du en fråga?

Emaila mig!

2 + 11 =